Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Единственный способ

Единственный способ сделать утро хорошим - проспать его
[ed'instv'inyj sposop sd'elat' utra kharoshim - praspat' evo]
The only way to make a good morning - oversleep it

(с) Гомер Симпсон
Từ khóa: Quotes

Những tin tức khác với chủ đề này: Quotes

Сегодня отличный день, чтобы изменить жизнь к лучшему [sivodnya atlichnyj d'en' chtoby izminit' zhizn' k luchshimu] - Today a great day to change your life for the better
Từ khóa: Quotes
Лучше будь один чем вместе с кем попало [luchshe but' ad'in chem vm'es't'e s kem papala] - It is better to be alone than with just anyone

Омар Хайям
Từ khóa: Quotes
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным [vr'em'ya, pat'er'yanae s udavol'stviem, ne schitaitsya pat'er'yanym] - The time lost with pleasure, is not considered lost

(c) Джон Ленон
Từ khóa: Quotes
Человек находит время для всего, что он действительно хочет
[chilav'ek nakhod'it vrem'a dl'a vs'ivo, chto on d'eistv'it'el'na khochet]
Man finds time for everything he really wants

(с) Фёдор Михайлович Достоевский
Từ khóa: Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này