You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Мацеста (Сочи)

Мацеста является курортным микрорайоном города Сочи. Мацеста известна своими сероводородными источниками и санаториями. Основной достопримечательностью Мацесты является дача Сталина, построенная в 1937 году.

Matsesta is a resort residential district of the city of Sochi. Matsesta is known for its hydrosulphuric sources and sanatoria. The main place of interest of Matsesta is Stalin's dacha built in 1937.

основной
[asnavnoj]
город
[gòrat]
известный
[izvesnyj]
Từ khóa: Showplaces

Những tin tức khác với chủ đề này: Showplaces

Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Từ khóa: Khoa học, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này