Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Морской собор в Кронштадте

Морской собор в Кронштадте, Санкт-Петербург, Россия -
Naval Cathedral in Kronstadt, St Petersburg, Russia

- построен в 1903-1913 гг. как главный храм Военно-морского Флота Российской Федерации и посвящён всем когда-либо погибшим морякам.
- built in 1903–1913 as the main church of the Russian Navy and dedicated to all fallen seamen.

База Российского флота в Кронштадте была создана Петром I.
Naval base in Kronstadt was established by Peter the Great.
Từ khóa: Nước Nga, Tôn giáo

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Tôn giáo

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này