Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Озеро Кезенойам

Озеро Кезенойам находится в России на границе Чеченской республики и Дагестана. Это озеро называют "Загадкой Кавказа". В озере очень чистая вода и обитает форель.

The Kezenoyam lake is situated in Russia on the border of the Chechen republic and Dagestan. This lake is called "the Riddle of the Caucasus". The water in this lake is very clean and there are trouts living here.

очень
[òchin']
озеро
[òzira]
Россия
[rassìya]
граница
[granìtsa]
рыба
[r`yba]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này