Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Озеро Зюраткуль

Зюраткуль — это водохранилище (озеро) в Челябинской области России. Оно окружено горными хребтами и хвойными лесами. Раньше это было естественное озеро, а сейчас оно образовано плотиной, построенной на реке Большая Сатка.

Zyuratkul is a reservoir (lake) in Chelyabinsk region of Russia. It is surrounded with ridges and softwood forests. Before it used to be a natural lake, and now it is formed by the dam constructed on the river Big Satka.

сейчас
[sijchàs]
раньше
[ràn'she]
озеро
[òzira]
образование
[abrazavànije]
большой
[bal'shòj]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này