Tự đăng ký

Становиться поперек горла

Становиться поперек горла
[stanovit`sya poperek gorla]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này