Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Природные антибиотики

Перед тем, как принимать синтетические антибиотики, которые имеют много побочных эффектов, обратите внимание на природные антибиотики. Речь идет о растениях, которые обладают бактерицидным действием. Среди природных антибиотиков можно перечислить: лук, чеснок, капуста, мёд, корица, шалфей, розмарин, укроп, тимьян, эхинацея, базилик, кориандр, имбирь и куркума.

Before using synthetic antibiotics which have many adverse effects pay attention to natural antibiotics. It is about plants which possess bactericidal action. Among natural antibiotics it is possible to name: onions, garlic, cabbage, honey, cinnamon, sage, rosemary, fennel, thyme, echinacea, basil, coriander, ginger and turmeric.

внимание
[vnimànije]
капуста
[kapùsta]
лук
[luk]
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Sức khỏe

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này