Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Мультик «Ёжик в тумане»

«Ёжик в тумане» - это советский мультипликационный фильм Юрия Норштейна. Выпущен студией «Союзмультфильм» в 1975 году. Фильм получил более 35 международных и всесоюзных премий. В 2003 году «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времён по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.

"The hedgehog in the fog" is a Soviet animated movie of Yury Norstein. It was released by Soyuzmultfilm studio in 1975. The movie has got more than 35 international and all-Union awards. In 2003 "The hedgehog in the fog" was recognized by the best animated film of all times by results of poll of 140 film critics and animators from different countries.

фильм
[fil`m]
мультфильм
[mul`tfil`m]
страна
[stranà]
современный
[savrimènnyj]
результат
[rezul`tat]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này