Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Роствертол

Роствертол - это российская авиастроительная компания и авиастроительное предприятие холдинга «Вертолёты России». Роствертол расположен в Ростове-на-Дону. Предприятие было основано в 1939 году. Завод производит авиационную технику, в том числе вертолеты Ми: транспортные и боевые вертолеты, а также учебно-тренировочные вертолеты.

Rostvertol inc. is a Russian aircraft-building company and an aircraft manufacturing enterprise of Helicopters of Russia holding. Rostvertol inc. is located in Rostov-on-Don. The company was founded in 1939. The plant produces aircraft equipment, including Mi's helicopters: transport and fighting helicopters, and also educational and training helicopters.

завод
[zavot]
учебный
[uchebnyj]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này