Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Казанский вертолётный завод

Казанский вертолётный завод производит вертолеты семейства Ми-8/17. Завод был основан в 1940 году в Казани. Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 миллионов летных часов по всему миру. За всю историю существования завода более 12 000 вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ансат и их модификаций поставлено в 100 стран мира.

The Kazan Helicopter Plant produces helicopters of Mi-8/17 family. The plant was founded in 1940 in Kazan. The helicopters made in Kazan totally have accumulated more than 50 million flight hours worldwide. For all history of existence of the plant more than 12 000 helicopters Mi-4, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Ansat and their modifications are delivered to 100 countries of the world.

миллион
[million]
завод
[zavot]
страна
[stranà]
история
[istoriya]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này