Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Мойнакское озеро

Мойнакское озеро расположено в Крыму в городе Евпатория (Россия). Вода озера имеет высокий уровень минерализации. На дне озера имеются лечебные грязи с высоким содержанием солей и полезных микроэлементов, которые используются в медицинских целях. Грязи озера принесли Евпатории славу бальнеологического курорта.

Moinaksky lake is located in the Crimea, in the city of Yevpatoriya (Russia). Water of the lake has a high level of mineralization. At the bottom of the lake there is mud with a high content of salts and mineral elements which are used for medical purposes. Mud Lake made spa resort of Yevpatoria popular.

озеро
[òzira]
город
[gòrat]
высокий
[vysokij]
полезный
[paleznyj]
Từ khóa: Sức khỏe, Showplaces

Những tin tức khác với chủ đề này: Sức khỏe, Showplaces

Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này