Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

утро пятница

#F1|Сегодня пятница# [Sivòdnya pyàtnitsa] - Today is Friday!  
#F2|побалуйте себя# [pabàlujte sibyà] - indulge yourself
#F3|почитайте любимую книгу, газету или журнал# [pachitàjte lyubìmuyu knìgu, gazètu ili zhurnàl] - read your favourite book, newspaper or magazine

#F4|съешьте чего-нибудь вкусненькое# [s"jèsh'te chivò-nibut' vkùsnin'kaje] - eat something tasty
#F5|купите цветы# [kupìte tsvet`y] - buy flowers

Những tin tức khác với chủ đề này: Thông thạo tiếng Nga

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này