Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

выразить мысль

How to express your opinion in Russian:
#F1|Я считаю, что# [ya schitàyu shto] - I believe that…
#F2|Лично я думаю# [lìchno ya dùmayu] - Personally, I think…
#F3|На мой взгляд# [na moj vzglyad] - In my opinion…
#F4|Говоря за себя# [gavaryà za sebyà] - Speaking for myself…
#F5|Насколько я могу судить# [naskòl'ka ya magù sudìt'] - As far as I'm concerned…

Những tin tức khác với chủ đề này: Cuộc hẹn gặp, Ngôn ngữ kinh doanh, Việc làm, Thông thạo tiếng Nga

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này