Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

календарь

понедельник
[panidèl'nik]
вторник
[vtòrnik]
среда
[sridà]
чеверг (чт)
[chitvèrk]
пятница
[p'àtnitsa]
суббота
[subòta]
воскресенье
[vaskrisèn'je]

в понедельник
[v panidèl'nik]
во вторник
[va vtòrnik]
в среду
[v srèdu]
в четверг
[v chitvèrk]
в пятницу
[v pyàtnitsu]
в субботу
[v subòtu]
в воскресенье
[v vaskrisèn'je]
Từ khóa: Thời gian

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian

Нежность весенних тюльпанов в Коломенском, Москва [nezhnast' visennikh tyul'panaf f Kalominskam, Maskva] - Tenderness of spring tulips in Kolomenskoye, Moscow
Галактика М51 Водоворот, выдержка 11 часов. Место съемки - город Азов, Россия

Galaxy M51, the Whirlpool, 11 hours shutter. Place - the city of Azov, Russia
Вы чувствуете это? [vy chustvuite ehta?] - Do you feel that?
Весна пришла! [visna prishla] - Spring has come!
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này