Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Российский M&M's - семечки в глазури

Российский MandM's - семечки в глазури
[rassìjskij ehmehndehms - sèmichki v glazùri]
Russian MandM's - glazed sunflower seeds

Были на российском рынке задолго до MandM's.
[b`yli na rasìjskam r`ynki zadòlga do ehmehndehms]
Were on Russian market for years before MandM's.

российский
[rasìjskij]
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này