Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

мужчина загоняет стадо уток в сарай

Русский мужчина за несколько секунд загоняет стадо уток в сарай.
Russian man marches badling of ducks into barn in several seconds.

утка [ùtka] - duck
стадо уток [stàda ùtak] - badling of ducks (applies to ducks on the ground)
стая уток [stàya ùtak] - flock of ducks (applies to ducks in flight)

http://russian.rt.com/article/44143#ixzz39c8Qpzk2

Từ khóa: Thuộc về Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Thuộc về Nga

В Москве более ста тысяч семей по фамилии Ивановы [v Maskv'e bol'ee sta tys'ach sim'ej pa fam'il'ii ivanovy] - There are more then a hundred thousand families with the surname Ivanov in Moscow
Từ khóa: Thuộc về Nga
Еще одна хорошая новость! Россиянин Павел выиграл чемпионат мира по 'Hearthstone' на BlizzCon 2016! В этом году призовой фонд Blizzard составил миллион долларов. И россиянин Павел 'Pavel' Бельтюков забирает $250,000 за первое место. Поздравляем!

More good news! Russia's Pavel Wins BlizzCon's 2016 'Hearthstone' World Championship! Blizzard dumped a million dollars into the prize pool this year, and taking home the $250,000 first place cut is Russia's Pavel 'Pavel' Beltukov. Congratulations!
Từ khóa: Thuộc về Nga
Отличные новости! Известный голливудский актёр Стивен Сигал получил российское гражданство. Россиян стало больше!

Great news! Famous Hollywood actor Steven Seagal has been granted Russian citizenship. Now we have more Russians!
Từ khóa: Thuộc về Nga
Граффити с изображением Майи Плисецкой в центре Москвы

Graffiti with the image of Maya Plisetskaya in Moscow
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này