Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Рождество

С Рождеством!
[s razhdistvòm]

Рождество Христово [Razhdistvò Khristòva] - Christmas in Russia

Рождество это религиозный праздник в России. В канун Рождества (6 января) в церкви проходят несколько служб. После этого семья возвращается домой для традиционного рождественского ужина.
Религиозные семьи позже вернутся в церковь на всенощное бдение, а с утра опять на Рождественскую заутреню.
Начиная с 1992 года Рождество в России стало государственным праздником и частью десятидневных каникул в начале каждого нового года.

Christmas is a religious event in Russia. On Christmas Eve (6 January), several services take place in the church. The family will then return home for the traditional Christmas Eve Supper.
Devout families will then return to church for the "все́нощная" All Night Vigil, then again, on Christmas Morning, for the "заутреня" Divine Liturgy of the Nativity.
Since 1992 Christmas has become a national holiday in Russia, as part of the ten-day holiday at the start of every new year.

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Các ngày lễ, Tôn giáo

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này