Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Маршрут для велосипедистов «Зелёное кольцо»

В Москве разработали специальный маршрут для велосипедистов «Зелёное кольцо». Маршрут длиной в 75 километров объединит 15 крупных парков и лесопарков, несколько спальных районов Москвы, 18 станций метро и шесть железнодорожных платформ.

A special cycling route "The green ring" was developed in Moscow. The 75-kilometers route will unite 15 large parks and forest parks, several Moscow dormitory districts, 18 subway stations and 6 railway platforms.
Từ khóa: Nước Nga, Thể thao

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thể thao

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này