Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Интересный факт о метро

Интересный факт о московском метро.
Если ехать по направлению к центру города, то станции объявляются мужским голосом, а в обратном направлении — женским.

На кольцевой линии мужской голос можно услышать при движении по часовой стрелке, а женский — против часовой. Сделано это для удобства пассажиров.
На фото: Станция москосвкого метро Комсомольская.

Interesting fact about Moscow underground.
If you are riding towards the city centre the stations will be announced by a male voice, and in the opposite direction - by a female voice.

On the Circle line, the clockwise direction uses a male announcer, and the counter-clockwise direction, a female. This is made for passengers' convenience.
In the picture: Moscow underground station Komsomolskaya.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này