Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Воспитывать

Воспитывать

Tác giả của bức ảnh: Carlos Carreno

Не воспитывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя.
Do not raise your children, anyway they are going to be like you. Raise yourself.

воспитывать [vaspìtyvat'] - raise, bring up, educate
дети
[dèti]

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Gia đình

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека.

It's amazing what one ray of the sun can make with the soul of man.

(с)Ф.М. Достоевский
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Если хочешь жить легко и быть к небу близко, держи сердце высоко, а голову низко.

If you want to live easily and be close to the sky, keep heart high and head low.

(с) Фёдор Глинка
Từ khóa: Trích dẫn, Quotes
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này