Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Профессия моряк

Профессия моряка считается романтической. Люди этой профессии работают на морском транспорте и часто отсутствуют дома из-за периодических длительных морских плаваний. О моряке в шутку говорят: "У него по жене в каждом порту".

The profession of a sailor is considered to be romantic. People of this profession work at sea transport and often they are away from home because of a periodic long sea trips. As a joke people say about a sailor: "He has got a wife in each port".

У него по жене в каждом порту [u nivò pa jinè v kàjdam partù] - He has got a wife in each port.

профессия
[prafèsiya ]
дома
[doma]
чёрное море
[chòrnaje mòre]
море
[mòr’eh]
плавать
[plàvat']
жена
[zhinà]

Những tin tức khác với chủ đề này: Nghề nghiệp, Thông thạo tiếng Nga

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này