Tự đăng ký

Смотреть сквозь розовые очки

Смотреть сквозь розовые очки
[smotret` skvoz` rozovye ochki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này