You can change this website language: English

Tự đăng ký

Những từ cổ trong tiếng Nga

 

Thời gian, như đã được biết đến, không đứng yên tại chỗ. Thay cho thế hệ nàycó thế hệ khác đốn. Thay đổi các thói quen, giá trị cuộc sống, phong tục của con người, cùng với chúng có cả ngôn ngữ mà họ nói. Ngôn ngữ phản ánh xu hướng thời đại và tấm gương của nó. Những gì đã đi vào quá khứ được coi là lịch sử. Thậm chí còn có một số từ ngữ được gọi là - từ lịch sử. Chúng không được dùng nữa và không còn được sử dụng trong các câu văn.

Vấn đề khác với những từ cổ Đó là những lời đã lỗi thời được thay thế bằng các từ đồng nghĩa trong ngôn ngữ hiện đại. Đôi khi họ giữ lại nền móng của mình trong gốc rễ của từ, và đôi khi hoàn toàn biến thành từ khác. Trong thể dạng ban đầu chúng có thể được tìm thấy chỉ khi có sự cần thiết để tái tạo hoặc nhấn mạnh bối cảnh của thời đại lịch sử cụ thể (tác phẩm văn học, vở kịch nhà hát, sân khấu điện ảnh, phim nghệ thuật, phim tài liệu, v.v).


Những thí dụ của các từ cổ: токмо – только-chỉ, посему – поэтому-vì thế, глас – голос-giọng nói, изволить – желать-muốn, ежели – если-nếu mà, чело – лоб-trán, откушать – поесть-ăn, потчевать – кормить-cho ăn, уста – губы-môi, вечор – вечер-buổi chiều.


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này