Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Молоко с корицей

Молоко с корицей - это очень полезный и вкусный напиток. Для его приготовления возьмите 160 мл воды, 20 г сахара, 16 г корицы и 640 мл молока. Сначала прокипятите корицу в воде. Затем процедите воду и добавьте сахар. Добавьте эту сладкую воду в молоко и прокипятите. Подавайте этот напиток горячим.

Milk with cinnamon is a very healthy and tasty drink. For its preparation take 160 ml of water, 20 g of sugar, 16 g of cinnamon and 640 ml of milk. At first boil cinnamon in water. Then filter water and add sugar. Add this sweet water to milk and boil. Serve this drink hot.

сначала
[snachala]
сахар
[sahar]
полезный
[paleznyj]
молоко
[malakò]
вкусный
[fkùsnyj]
горячий
[garyàchij]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Công thức

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này