Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Северсталь

Северсталь - это сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом в Вологодской области, вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Компания была основана в 1955 году. Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы.

Severstal is the steelmaking and mining company owning Cherepovets iron and steel works in the Vologda region, the second-large steelmaking factory of Russia. The company was founded in 1955. The company releases hot-rolled and cold-rolled steel hire, bent profiles and pipes.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này