You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Почему надо пить кофе

Ученые постоянно спорят о пользе и вреде кофе. Зачем вам пить кофе? Кофе бодрит и помогает бороться с депрессией и апатией. Аромат кофе снижает стресс и риск многих заболеваний (болезнь Альцгеймера, диабет 2 типа и других). Кофе делает работу мозга более продуктивной. Однако не стоит пить более двух чашек кофе в день.

Scientists constantly argue on advantage and harm of coffee. Why you should drink coffee? Coffee invigorates and helps to struggle with depression and apathy. Coffee aroma reduces stress and risk of many diseases (Alzheimer's disease, diabetes of the 2d type and others). Coffee makes brain work more productive. However you shouldn't drink more than two cups of coffee a day.

постоянно
[pastayano]
однако
[adnako]
зачем
[zachem]
бороться
[barotsa]
болезнь
[balezn`]
более
[bolee]

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Động vật, Sức khỏe, Nghệ thuật, Tại bưu điện, Ngoài đường, Khoa học, Làm quen, Literature, Inventions, Culture

Уровень счастья в течение дня [uravin' schast'ya v tichenii dn'ya] - Level of happiness during a day
Счастье [schast'e] - happiness
Время [vrem'a] - time

Завтрак [zaftrak] - breakfast
Обед [ab'et] - dinner
Чаёк с печеньками [chayok s pichen'kami] - tea with cookies
Ужин [uzhin] - dinner
Сладенькое [sladin'koe] - sweet
Từ khóa: Đô ăn
Задумался

Tác giả của bức ảnh: Андрей Паршин

Задумался [zadumals'a] - It is thinking

Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа, Россия
The Graham-Bell Island, Franz Josef Land, Russia
Быть стройной или довольной? [byt' strojnai ili davol'naj] - Should I be slim or happy
Từ khóa: Sức khỏe
Лёд на озере Байкал, Россия
Ice on Baikal lake, Russia
Từ khóa: Nghệ thuật
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này