Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Прилашаем

Ночь субботы [noch' subòty] - Saturday night
Пойдём в кино? [pajd'òm f kinò] - Let's go to a cinema?
Пойдём в ресторан? [pajd'òm v ristaràn] - Let's go to a restaurant?
Пойдём танцевать? [pajd'òm tantsivàt'] - Let's go to dance?
Пойдём в клуб? [pajd'òm f klub] - Let's go to a club?
Пойдём гулять? [pajd'òm gul'àt'] - Let's go for a walk?
Пойдем на вечеринку? [pajd'òm na vichirìnku] - let's go to a party?
Пойдём в гости к друзьям? [pajd'òm f gòsti k druz'yàm] - Let's go to visit our friends?
А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - And where will you go in this evening?

Những tin tức khác với chủ đề này: Tại rạp phim, Tại nhà hàng, Cuộc hẹn gặp, Quan hệ, Thông thạo tiếng Nga

Вы чувствуете это? [vy chustvuite ehta?] - Do you feel that?
Весна пришла! [visna prishla] - Spring has come!
Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này