You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Псковское озеро

Псковское озеро - это крупное пресноводное озеро, которое расположено в Псковской области России. Площадь озера составляет семьсот девять квадратных километров. Название озера происходит от имени города Пскова, который находится в непосредственной близости от озера. В этом озере много рыбы.

Pskov Lake is a large fresh-water lake which is located in the Pskov region of Russia. The area of the lake iss seven hundred nine square kilometers. The name of the lake comes from a name of the city of Pskov which is located in close proximity to the lake. In this lake there is a lot of fish.

семьсот
[sem`sot]
площадь
[plòshit']
озеро
[òzira]
город
[gòrat]
Từ khóa: Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Thiên nhiên

Задумался

Tác giả của bức ảnh: Андрей Паршин

Задумался [zadumals'a] - It is thinking

Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа, Россия
The Graham-Bell Island, Franz Josef Land, Russia
Ключевская Сопка, Камчатка, Россия
Klyuchevskaya Sopka, Kamchatka Peninsula, Russia
Từ khóa: Thiên nhiên
Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này