You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Лещ

Лещ - это рыба, которая обитает в озёрах, прудах, реках, водохранилищах и солоноватых водах Каспийского, Аральского и Азовского морей. Лещ является ценной промысловой рыбой. Лещ используется для изготовления консервов. Его также можно вялить, коптить, солить, варить и жарить.

The bream is fish who lives in lakes, ponds, rivers, reservoirs and saltish waters of the Caspian, Aral and Azov seas. The bream is a valuable food fish. The bream is used for production of canned food. It can also be dried, smoked, salted, cooked and fried.

жарить
[zharit']
консерватория
[kansirvatoriya]

Những tin tức khác với chủ đề này: Động vật, Sức khỏe, Nghệ thuật, Tại bưu điện, Ngoài đường, Khoa học, Quần áo, Tin tức Ruspeach, Làm quen, Literature, Inventions, Culture, Education

Задумался

Tác giả của bức ảnh: Андрей Паршин

Задумался [zadumals'a] - It is thinking

Остров Греэм-Белл, Земля Франца-Иосифа, Россия
The Graham-Bell Island, Franz Josef Land, Russia
Быть стройной или довольной? [byt' strojnai ili davol'naj] - Should I be slim or happy
Từ khóa: Sức khỏe
Лёд на озере Байкал, Россия
Ice on Baikal lake, Russia
Từ khóa: Nghệ thuật


добрый вечер!
[dobryj vecher!]
Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
А куда пойдёте вы в этот вечер?
[a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir]
Сегодня вечером я угощаю.
[sivòdnya vèchiram ya ugashhàyu]
Từ khóa: Nghệ thuật
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này