Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên



Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Предлог "через"

В случае, когда нужно указать период времени, используется предлог "через":
In cases when you need to emphasize a time period, preposition "через" is used:

Я вернусь через час.
[ya virnùs’ chìris chas]
Выключи духовку через 20 минут.
[v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt]
Через минуту копии будут готовы.
[chèris minùtu kòpii bùdut gatòvy]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Ngữ pháp

Нежность весенних тюльпанов в Коломенском, Москва [nezhnast' visennikh tyul'panaf f Kalominskam, Maskva] - Tenderness of spring tulips in Kolomenskoye, Moscow
Галактика М51 Водоворот, выдержка 11 часов. Место съемки - город Азов, Россия

Galaxy M51, the Whirlpool, 11 hours shutter. Place - the city of Azov, Russia
Вы чувствуете это? [vy chustvuite ehta?] - Do you feel that?
Весна пришла! [visna prishla] - Spring has come!
Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Từ khóa: Ngữ pháp
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này