Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Предлог "через"

В случае, когда нужно указать период времени, используется предлог "через":
In cases when you need to emphasize a time period, preposition "через" is used:

Я вернусь через час.
[ya virnùs’ chìris chas]
Выключи духовку через 20 минут.
[v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Ngữ pháp

Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Từ khóa: Thời gian
Вечерний Кузнецкий Мост. Всё-таки зима в Москве - это чудо!

Evening at Kuznetsky Bridge. Winter in Moscow is a miracle!
Từ khóa: Thời gian
Завтра мне не понравится то, что сейчас я не сплю [zaftra mn'e n'e panrav'itsya to, chto seichas ya n'e spl'u] - Tomorrow I wont like the fact that now I don't sleep
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này