You can change this website language: English

Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Предлог "через"

В случае, когда нужно указать период времени, используется предлог "через":
In cases when you need to emphasize a time period, preposition "через" is used:

Я вернусь через час.
[ya virnùs’ chìris chas]
Выключи духовку через 20 минут.
[v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt]
Через минуту копии будут готовы.
[chèris minùtu kòpii bùdut gatòvy]

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian, Ngữ pháp

Когда снег растает, во что он превратится? [kagda snek rastait, va chto on privratitsa?] - What will the snow turn into when it melts

Разумеется, в воду [razumeitsa v vodu] - Of course, into the water

А вот и нет. Он превратится в весну [A vot i net. On privratitsa v visnu] - No. It will turn into spring
Шёл пятый день нового года...
[shol p'atyj den' novava goda]
It was the fifth day of the new year ...
Từ khóa: Thời gian
Ну, я в десять с чем-то приезжаю [nu, ya v d'es'at' s chem ta priizhayu] - Well, I'll come at ten o'clock "with something" (not exactly at ten)

Ок, встречу [akei fstrechu] - Ok, I'll meet you

И это по-твоему десять с чем-то?! [i ehta pa tvoimu des'at' s chem ta] - And do you think it is ten o'lock "with something" ?!
Từ khóa: Thời gian
В смысле завтра осень? [v smysle zaftra os'in'?] - what do you mean autumn will come tomorrow?
Từ khóa: Thời gian
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này