Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Масленица

Масленица - славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, в Масленицу принято есть блины.
В этом году масленица длится с 16 по 22 февраля.

Maslenitsa - is a Slavic traditional holiday, it is celebrated during the last week before Great Lent, the most characteristic food of Maslenitsa is bliny (pancakes).
This year Maslenitsa lasts from 16 to 22 February.
Từ khóa: Nước Nga

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này