Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Новодевичий монастырь, Москва

Новодевичий монастырь, Москва

Tác giả của bức ảnh: brock-msc.livejournal.com

А куда пойдёте вы в этот вечер?
[a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir]

Новодевичий монастырь, Москва, Россия
Novodevichy Convent, Moscow, Russia

Координаты GPS для Новодевичьего монастыря:
GPS coordinates of Novodevichy Convent:
N55.72611 E37.55627

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thông thạo tiếng Nga, Tôn giáo

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này