Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Сказочная школа в Йошкар-Оле (Россия)

Как вы думаете, что это? Средневековый замок? Нет, это школа в России, в Йошкар-Оле!

How do you think what is it? Is that a medieval castle? No, this is a school in Russia, in Yoshkar-Ola!


школьник
[shkol`nik]
школьница
[shkol`nitsa]
школа
[shkòla]
они идут в школу.
[anì idùt f shkòlu]
Từ khóa: Architecture

Những tin tức khác với chủ đề này: Architecture

Владимирский собор

Tác giả của bức ảnh: Сергей Дегтярёв

Владимирский собор, Кронштадт, Россия
St. Vladimir's Cathedral, Kronstadt, Russia
Từ khóa: Tôn giáo, Architecture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Белая площадь в Москве, Россия
The white square in Moscow, Russia
Từ khóa: Architecture
Академия художеств

Tác giả của bức ảnh: Станислав Забурдаев

Санкт-Петербургская Академия художеств, Россия.
St. Petersburg Academy of arts, Russia.
Từ khóa: Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này