Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Русские имена

Многие родители в России стремятся дать своим детям модные зарубежные имена, но некоторые родители наоборот вспоминают истинно русские имена для того, чтобы дать их своим детям.

Many parents in Russia are eager to give to their children fashionable foreign names, but some parents on the contrary remember truly Russian names and give them to their kids.

Русские мужские имена: Антон [antòn], Богдан [bagdàn], Глеб [gleb], Григорий [grigòrij], Даниил [daniìl], Кирилл [kirìl], Тимофей [timafèj], Павел [pàvil], Илья [il'ya], Геннадий [ginàdiy], Матвей [matvèj], Леонид [lianìt], Константин [kanstantìn].

Русские женские имена: София [safìja], Ульяна [ul'jàna], Анфиса [anfìsa], Юлия [julìja], Надежда [nadèjda], Варвара [varvàra], Ксения [ksènija], Людмила [l'udmìla], Светлана [svitlàna], Татьяна [tat'àna].

имя
[imya]
родители
[raditeli]
многие
[mnogie]
Григорий
[grigòrij]
модный
[modnyj]
вспоминать
[fspaminat`]
женский
[zhenskij]
Từ khóa: Gia đình, Danh từ

Những tin tức khác với chủ đề này: Gia đình, Danh từ

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Дорогая, не хочешь прогуляться в парк? [daragaja, ni khochish pragul'yatsa f park] - Honey, do you want to walk to the park?

Не сейчас, я смотрю тренинг по семейному счастью [ni sichas, ya smatr'u trenink pa simejnamu schast'ju] - Not now, I'm watching family happiness training
Từ khóa: Quan hệ, Gia đình
О чем переживают родители [a chyom p'er'ezhivayut rad'it'el'i] - What parents worry about

У тебя всё хорошо? [u t'eb'ya fs'yo kharasho] - Are you all right?

Где мой йогурт? [gd'e moi jogurt] - Where is my yogurt?
Từ khóa: Gia đình
Кто моя маленькая красоточка? [kto maya mal'en'kaya krasotachka] - Who's my little beauty?
Кого мама сильно любит? [kavo mama sil'no l'yub'it] - Who mom loves so much?
А кто у нас хочет поиграть? [a kto u nas khochet paigrat'] - And who wants to play?
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này