Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Ущелье Мешоко

Ущелье Мешоко расположено в республике Адыгея (Российская Федерация). Здесь множество живописных водопадов и скал, поэтому туристы любят это место. Здесь можно найти родник с чистой водой, каньон. Долина Мешоко изобилует археологическими находками времени первобытных людей. Ущелье Мешоко - это идеальное место для экологического туризма.

Meshoko's gorge is located in the Republic of Adygea (Russian Federation). Here a set of picturesque falls and rocks,that's why tourists love this place. It is possible to find here a spring with clear water, a canyon. Meshoko's valley abounds with archeological finds of time of primitive people. Meshoko's gorge is a perfect place for ecological tourism.

турист
[turist]
поэтому
[paehtomu]
туризм
[turizm]
найти
[najtì]
можно
[mozhno]
место
[mèsta]
здесь
[sdès']

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này