Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Боярышник

Боярышник - это куст или небольшое дерево в обычно достигающее 5-15 метров с маленькими семечковыми плодами. Плоды боярышника являются съедобными, но их вкус сравним с перезревшим яблоком. Они иногда используются для приготовления варенья или домашнего вина. Молодые листья могут использоваться для салатов. Некоторые виды боярышника используются в традиционной медицине. Считается, что это растение укрепляет кардиоваскулярную функцию.

Hawberry (Crataegus) is a shrub or a small tree, mostly growing to 5–15 metres with small pome fruit. The fruits of the hawthorn are edible but the flavour is comparable to over-ripe apples. They are sometimes used to make a jelly or homemade wine. The young leaves may be used in salads. Several species of hawthorn are used in traditional medicine. This plant is believed to strengthen cardiovascular function.

дерево
[dèriva]
яблоко
[yàblaka]
медицина
[meditsina]
Từ khóa: Đô ăn, Thiên nhiên

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Thiên nhiên

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Болотистое озеро

Tác giả của bức ảnh: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này