Tự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Russia won Championship

Команда России сегодня выиграла финал чемпионата Европы 2016 с впечатляющими результатами! Вы можете найти их выступление на YouTube. Это стоит увидеть своими глазами.

Russia won today's team final at the European Gymnastics Championships 2016 with impressive results! You can find their performance on YouTube. It's worth seeing with your own eyes.
Từ khóa: Nước Nga, Thể thao

Những tin tức khác với chủ đề này: Nước Nga, Thể thao

Республика Адыгея

Tác giả của bức ảnh: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Кавказский хребет

Tác giả của bức ảnh: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Từ khóa: Nước Nga, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Từ khóa: Nước Nga, Architecture
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này