Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Вещи в комнате

What things do you have in your room?

пол
[pol]
стена
[stinà]
окно
[aknò]
дверь
[dvèr']
стол
[stol]

зеркало
[zèrkala]
кровать
[kravàt']

Say what you have and don't have in your room:
У меня в комнате есть + noun (in Nominative case) - There is ... in my room.
У меня в комнате нет + noun (in Genitive case) - There is no ... in my room.

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngữ pháp, Trong nhà, Danh từ

Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Từ khóa: Ngữ pháp
Рогожка - это ткань с шахматным плетением нити, которая используется для мягкой мебели. Эта ткань идеально гармонирует с такими стилями интерьера, как прованс и кантри. Рогожка является благородной и качественной тканью с отличными техническими характеристиками.

Gunny is a fabric with chess weaving of thread which is used for upholstered furniture. This fabric is ideally in harmony with such interior styles as Provence and country. Gunny is noble and qualitative fabric with excellent technical characteristics.

отлично
[atlichno]
мебель
[mebil`]
технический
[tekhnicheskij]
Từ khóa: Trong nhà, Inventions
Мне срочно нужен такой коврик [mne srochna nuzhen takoj kovrik] - I urgently need this Mat


Это срочно!
[èhto sròchno]
нужен
[nuzhen]
Từ khóa: Trong nhà
Счастлив тот, кто счастлив дома [schaslif tot kto schaslif doma] - happy is he who is happy at home
Từ khóa: Trong nhà, Emotions
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này