Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

лето осень

К сожалению, лето заканчивается, но впереди прекрасная осень. [k sazhalèniyu lèta zakànchivaitsa no vpiridì prikràsnaya òsin'] - Unfortunately summer is ending, but there is a beautiful autumn ahead.

Просто наслаждайтесь последним днём лета по полной! [pròsta naslazhdàjtis' paslèdnim dn'om lèta pa pòlnaj] - Just enjoy last summer days to the fullest!

по полной [pa pòlnaj] - to the fullest

лето
[lèta]
осень
[òsin']
сожаление
[sazhalènije]
К сожалению, должен сообщить Вам...
[k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam]
вперёд
[vperyod]
прекрасный
[prikràsnyj]
простой
[prastoj]
наслаждаться
[naslazhdat'sya]
последний
[paslèdnij]
день
[dèn']
Từ khóa: Thời gian

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian

Нежность весенних тюльпанов в Коломенском, Москва [nezhnast' visennikh tyul'panaf f Kalominskam, Maskva] - Tenderness of spring tulips in Kolomenskoye, Moscow
Галактика М51 Водоворот, выдержка 11 часов. Место съемки - город Азов, Россия

Galaxy M51, the Whirlpool, 11 hours shutter. Place - the city of Azov, Russia
Вы чувствуете это? [vy chustvuite ehta?] - Do you feel that?
Весна пришла! [visna prishla] - Spring has come!
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này