Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

лето осень

К сожалению, лето заканчивается, но впереди прекрасная осень. [k sazhalèniyu lèta zakànchivaitsa no vpiridì prikràsnaya òsin'] - Unfortunately summer is ending, but there is a beautiful autumn ahead.

Просто наслаждайтесь последним днём лета по полной! [pròsta naslazhdàjtis' paslèdnim dn'om lèta pa pòlnaj] - Just enjoy last summer days to the fullest!

по полной [pa pòlnaj] - to the fullest
лето
[lèta]
осень
[òsin']
сожаление
[sazhalènije]
К сожалению, должен сообщить Вам...
[k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam]
вперёд
[vperyod]
прекрасный
[prikràsnyj]
простой
[prastoj]
наслаждаться
[naslazhdat'sya]
последний
[paslèdnij]
Từ khóa: Thời gian

Những tin tức khác với chủ đề này: Thời gian

Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Từ khóa: Thời gian
Вечерний Кузнецкий Мост. Всё-таки зима в Москве - это чудо!

Evening at Kuznetsky Bridge. Winter in Moscow is a miracle!
Từ khóa: Thời gian
Завтра мне не понравится то, что сейчас я не сплю [zaftra mn'e n'e panrav'itsya to, chto seichas ya n'e spl'u] - Tomorrow I wont like the fact that now I don't sleep
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này