Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Гренки с чесноком

Такие первые блюда как борщ или суп частые гости на столе у российских хозяек. А лучшее сопровождение к таким блюдам - это гренки с чесноком. Они готовятся очень легко и придают пикантный вкус основному блюду. Порежьте хлеб ломтиками любой формы и толщины (как вы любите), обжарьте эти ломтики на сковороде на сливочном масле или без него в зависимости от того, хотите вы сухие или пропитанные гренки. Готовые гренки натрите чесноком и подавайте к столу.

Such first meals as borsch or soup are frequent guests on a Russian hostesses' table. And the best accompaniment to such dishes are toasts with garlic. They can be prepared very easily and give juicy relish to a main course. Slice bread of any form and thickness (as you like), fry these slices on a frying pan with butter or without depending on what you do want dry or impregnated toasts. Rub ready toasts with garlic and give to a table.

пикантный
[pikàntnyj]
хлеб
[khlep]
готов
[gatov]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Công thức

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Для приготовления салата с виноградом и каперсами возьмите две вареные куриные грудки, йогурт, горчицу, майонез, виноград, каперсы, соль. Порежьте мясо кубиками и смешайте с остальными ингредиентами. Вкус этого экзотического салата вам понравится.

To make salad with grapes and capers take two boiled chicken breasts, yogurt, mustard, mayonnaise, grapes, capers, salt. Cut meat into cubes and mix with other ingredients. You will like the taste of this exotic salad.

салат
[salàt]
майонез
[majonez]
виноград
[vinagràt]
понравиться
[panravit`sya]
варёный
[var'ònyj]
остальной
[astal`noj]
Từ khóa: Đô ăn, Công thức
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này