Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Кот в сметане

Сколько ни корми кота морковкой
Сколько ни пои портвейном пьяным
Все равно останется котом он
И полезет мордою в сметану


You can feed a cat with carrot
You can give him a heady Port wine to drink
Nevertheless he will remain a cat
And will get with his muzzle into a sour cream


У вас есть домашние животные?
[u vas jest' damàshnii zhivòtnyi]
кот
[kot]
вино
[vinò]
красное вино
[kràsnaje vinò]
морковь
[markòf']
кормить
[karmìt']
еда
[eda]
Từ khóa: Đô ăn, Động vật

Những tin tức khác với chủ đề này: Đô ăn, Động vật

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Từ khóa: Đô ăn, Sức khỏe
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Từ khóa: Đô ăn, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Từ khóa: Đô ăn
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này