Bạn hãy tham gia với chúng tôi trên


 Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Дети водят нас за нос

Сначала мы водим детей за руку, чтобы потом они водили нас за нос.
[snachàla mi vòdim ditèy za rùku, shtòbi patòm ani vadìli nas za nas]
First we lead children by the hand and then they lead us a dance (fool us).

сначала
[snachala]
потом
[patom]
чтобы
[chtoby]
дети
[dèti]

Những tin tức khác với chủ đề này: Trích dẫn, Thông thạo tiếng Nga, Gia đình

Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь [adnazhdy risknuf - mozhna astatsya schaslivym na fs'u zhizn'] - Once Risked - you can stay happy for a lifetime
Từ khóa: Trích dẫn
Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này