Các giáo viên và trường học bây giờ có mặt trên Skype

Bạn hãy tham gia với chúng tôi trênTự đăng ký
Quay trở lại với các tin tức Quay trở lại với các tin tức

Резюме

наёмный работник
[nayòmnyj rabòtnik]
объявление
[ab"yavlènie ]
обязанности
[abyàzanasti]
окончен с красным дипломом
[akònchin s kràsnym diplòmam]
отдел
[otdèl]
назначать встречу
[naznachàt' vstrèchu]
отменять встречу
[atminyàt' vstrèchu]
по настоящее время
[pa nastayàshheje vrèmya]
поступить на работу в компанию
[pastupìt' na rabòtu v kampàniyu]
резюме
[risyumè]

рекомендатель
[rikamindàtil']
рекомендации
[rikamindàtsii]
руководитель
[rukavadìtil']
с заработной платой в размере
[s zàrabatnaj plàtaj v razmèri]
семейное положение
[simèjnaje palazhènije]
женат - замужем
[zhinàt - zàmuzhim]
холост
[khòlast]

сильные стороны
[sìl'nyje stòrany]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
страховка
[strakhòvka]
умения
[umèniya]
встреча
[vstrècha]
карьерные цели
[kar'jèrnyi tsèli]
цель
[cèl']

язык
[yaz`yk]
беглый русский
[bèglyj rùsskij]
хороший уровень французского
[kharòshij ùraven' frantsùzskava]
начальный французский
[nachàl'nyj frantsùzskij]
средний уровень русского
[srèdnij ùravin' rùsskava]
продвинутый уровень немецкого
[pradvìnutyj ùravin' nemètskava]
родной английский
[radnòj anglìjskij]

Những tin tức khác với chủ đề này: Ngôn ngữ kinh doanh, Việc làm, Thông thạo tiếng Nga

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này